Om Maria

Maria Nilsson, hälsopedagog. Verksam i Östergötland

Mitt namn är Maria Nilsson och jag är utbildad hälsopedagog, har en fil.kand. från Högskolan i Gävle. Det är en beteendevetenskaplig utbildning med inriktning mot friskvårdsfrågor, livsstilsförändring och hälspedagogik. Som beteendevetare inom detta område vet jag hur viktig helhetssynen på hälsa är. Jag tror att alla vi människor är beroende av att känna oss i någorlunda fysisk, mental och känslomässig balans för att må bra. Samhällets alltmer högt ställda krav på prestation och arbetstempo kan av många upplevas som relativt opåverkbara påfrestningar. Arbete med förebyggande hälsoarbete gällande livsstilsfaktorer kan vara av stor vikt när det gäller att få människor att uppleva sin tillvaro som mer meningsfull, begriplig och hanterbar.

Jag har intresserat mig för olika metoder som faller in under begreppet mindfulness sedan slutet av 1990-talet. Har vidareutbildat mig inom detta område, är idag både frigörande dansinspiratör och poweryogainstruktör. Sedan högskoleexamen år 2000 har jag hunnit arbeta med människor både individuellt och i grupp. Har vana av att leda olika former av motions- och mindfulnesspass, samt av att coacha människor i individuella samtal. Har även undervisat inom olika områden som faller under ämnet friskvård och hälsa samt arrangerat workshops, då till största delen inom frigörande dansområdet.