Mindfulness

Här och nu. Medvetenhet. Lugn och ro. Närvaro

Begreppet mindfulness står för medveten närvaro, det vill säga att uppleva och iaktta ”nuet” precis så som det är. Den enda tid vi har är den som är just nu, trots det är det mycket vanligt att människor fokuserar mest på det som varit (”igår”) eller på det som ska komma (”imorgon”). Samhällets alltmer högt ställda krav på prestation och effektivitet skulle kunna sägas vara en bidragande orsak till att många människor sällan tar sig tid att stanna upp. En del tycks till och med nästan ha tappat sin förmåga att landa i stunden och kanske är det just därför det på senare år har blivit populärt med olika metoder som faller in under begreppet mindfulness.

I vardagslivet kan mindfulness handla om att uppmärksamma och skänka nödvändig tid åt till exempel städning, disk eller tvätt. En strävan efter att i lugn och ro uppmärksamma varje föremål som blir rent och därmed kunna undvika jäktande för att bara få arbetet överstökat. Medveten närvaro kan också handla om att vara närvarande i varje stund när man leker med sina barn, samtalar med någon, tränar eller går ut med hunden. Vad kan då sägas vara vinsten med detta förhållningssätt till vardagen? Vinsten kan bli ett ökat lugn och en känsla av större meningsfullhet gällande saker som vi annars inte alltid lägger märke till att vi ägnar vår tid åt. Istället för att bara ”bocka av” livet får vi uppleva varje stund av det!

Träningen i att vara ”här och nu” är en stor utmaning, inte minst för att vår samhällssyn och tempot i vardagen har en ständig strävan mot planerande och framtid. För mig har frigörande dans och yoga blivit två viktiga redskap som hjälper mig att landa i nuet. Eftersom dessa redskap har hjälpt mig känns det också värdefullt att förmedla dessa metoder vidare till och därmed hjälpa andra människor att få in mer medveten närvaro i sina liv. Teoretiska och praktiska övningar kan med fördel varvas inom detta ämne. Förutom praktiska pass kan en workshop av mig inom detta ämne också innehålla exempelvis reflektionsfrågor, gruppdiskussion samt avslappnings-/och andningsövningar.