Hälsa & Livsstil

Genom små medel kan du förändra din livskvalitet. En början är göra små saker lite annorlunda.

Begreppet hälsa kan ses ur många olika perspektiv. Dels handlar det om fall man är så kallat medicinskt frisk eller sjuk och dels handlar det om den egna, subjektiva, upplevelsen av sin hälsa och hur man mår. Alltfler upptäcker hur viktig helhetssynen på hälsa är, att många olika faktorer påverkar oss. Denna holistiska syn innebär att ta hänsyn till både fysiska, psykiska och sociala faktorer. En medvetenhet om vikten av så kallad balans mellan kropp och själ.

En viktig faktor när det gäller detta är vilken livsstil man har, exempelvis gällande kost, motion, stress, tobak och alkohol eller andra droger. Något som kan beskrivas som minst lika viktigt är vilken livsmiljö man lever i. Där är faktorer såsom social gemenskap, upplevd ensamhet, meningsfullhet och glädje i vardagen (på arbete eller fritid) samt vad man har för ekonomiska förutsättningar viktiga gällande påverkan på hälsan.

Jag är sedan år 2000 utbildad hälsopedagog. Man brukar prata om begreppet ”KASAM”, vilket står för den så kallade ”känslan av sammanhang”. Detta finns beskrivet i boken Hälsans mysterium som är skriven av Aaron Antonovsky. Denna bok brukar skämtsamt beskrivas som ”hälsopedagogens bibel”. Författaren tar upp vikten av att uppleva tillvaron som både begriplig, hanterbar och meningsfull. Eftersom vi alla är olika som människor och individer uppnår vi detta på olika sätt. I min roll som rådgivare och coach inom hälsoområdet tycker jag därför det är viktigt att hitta varje persons individuella förutsättningar. Genom att förstärka det som är positivt i redan befintlig livsstil samt genom att inspirera till att prova sig fram gällande exempelvis mer regelbundna motionsvanor eller sundare matvanor, tror jag man lättast håller individens egen motivation vid liv. Att enkelt uttryckt hitta motionsformer, tillfällen till social gemenskap, avslappningsmetoder, kosthållning samt miljöer för rekreation och återhämtning med mera som passar för varje enskild person. På så vis kan livsstilsförändringen bli mer meningsfull och hållbar i längden!