Maria Friskvård Hawaii Yoga

Upptäck fördelarna med att stanna upp ibland. Stanna upp för att uppleva kraften som finns i varje ögonblick!

Hälsa & Livsstil

Genom små medel kan du förändra din livskvalitet. En början är göra små saker lite annorlunda.

Begreppet hälsa kan ses ur många olika perspektiv. Dels handlar det om fall man är så kallat medicinskt frisk eller sjuk och dels handlar det om den egna, subjektiva, upplevelsen av sin hälsa och hur man mår. Alltfler upptäcker hur viktig helhetssynen på hälsa är, att många olika faktorer påverkar oss. Denna holistiska syn innebär att ta hänsyn till både fysiska, psykiska och sociala faktorer. En medvetenhet om vikten av så kallad balans mellan kropp och själ.

En viktig faktor när det gäller detta är vilken livsstil man har, exempelvis gällande kost, motion, stress, tobak och alkohol eller andra droger. Något som kan beskrivas som minst lika viktigt är vilken livsmiljö man lever i. Där är faktorer såsom social gemenskap, upplevd ensamhet, meningsfullhet och glädje i vardagen (på arbete eller fritid) samt vad man har för ekonomiska förutsättningar viktiga gällande påverkan på hälsan.

Jag är sedan år 2000 utbildad hälsopedagog. Man brukar prata om begreppet ”KASAM”, vilket står för den så kallade ”känslan av sammanhang”. Detta finns beskrivet i boken Hälsans mysterium som är skriven av Aaron Antonovsky. Denna bok brukar skämtsamt beskrivas som ”hälsopedagogens bibel”. Författaren tar upp vikten av att uppleva tillvaron som både begriplig, hanterbar och meningsfull. Eftersom vi alla är olika som människor och individer uppnår vi detta på olika sätt. I min roll som rådgivare och coach inom hälsoområdet tycker jag därför det är viktigt att hitta varje persons individuella förutsättningar. Genom att förstärka det som är positivt i redan befintlig livsstil samt genom att inspirera till att prova sig fram gällande exempelvis mer regelbundna motionsvanor eller sundare matvanor, tror jag man lättast håller individens egen motivation vid liv. Att enkelt uttryckt hitta motionsformer, tillfällen till social gemenskap, avslappningsmetoder, kosthållning samt miljöer för rekreation och återhämtning med mera som passar för varje enskild person. På så vis kan livsstilsförändringen bli mer meningsfull och hållbar i längden!

Mindfulness

Här och nu. Medvetenhet. Lugn och ro. Närvaro

Begreppet mindfulness står för medveten närvaro, det vill säga att uppleva och iaktta ”nuet” precis så som det är. Den enda tid vi har är den som är just nu, trots det är det mycket vanligt att människor fokuserar mest på det som varit (”igår”) eller på det som ska komma (”imorgon”). Samhällets alltmer högt ställda krav på prestation och effektivitet skulle kunna sägas vara en bidragande orsak till att många människor sällan tar sig tid att stanna upp. En del tycks till och med nästan ha tappat sin förmåga att landa i stunden och kanske är det just därför det på senare år har blivit populärt med olika metoder som faller in under begreppet mindfulness.

I vardagslivet kan mindfulness handla om att uppmärksamma och skänka nödvändig tid åt till exempel städning, disk eller tvätt. En strävan efter att i lugn och ro uppmärksamma varje föremål som blir rent och därmed kunna undvika jäktande för att bara få arbetet överstökat. Medveten närvaro kan också handla om att vara närvarande i varje stund när man leker med sina barn, samtalar med någon, tränar eller går ut med hunden. Vad kan då sägas vara vinsten med detta förhållningssätt till vardagen? Vinsten kan bli ett ökat lugn och en känsla av större meningsfullhet gällande saker som vi annars inte alltid lägger märke till att vi ägnar vår tid åt. Istället för att bara ”bocka av” livet får vi uppleva varje stund av det!

Träningen i att vara ”här och nu” är en stor utmaning, inte minst för att vår samhällssyn och tempot i vardagen har en ständig strävan mot planerande och framtid. För mig har frigörande dans och yoga blivit två viktiga redskap som hjälper mig att landa i nuet. Eftersom dessa redskap har hjälpt mig känns det också värdefullt att förmedla dessa metoder vidare till och därmed hjälpa andra människor att få in mer medveten närvaro i sina liv. Teoretiska och praktiska övningar kan med fördel varvas inom detta ämne. Förutom praktiska pass kan en workshop av mig inom detta ämne också innehålla exempelvis reflektionsfrågor, gruppdiskussion samt avslappnings-/och andningsövningar.

Poweryoga

Kropp och själ i balans

Poweryoga är en dynamisk form av den fysiska yogaformen hathayoga. Många menar att poweryoga är den yogastil som anpassar sig mest efter individen. Genom denna typ av träning lär man sig att försätta kropp, sinne och själ i balans. Övningarna ger ökad styrka, balans, rörlighet och uthållighet samt ökad koncentration på och förbättrad andning. Träningen kan beskrivas som fysiska rörelser i kombination med inre avslappning och meditation. Passet avslutas alltid med en stunds avslappning.

Yogautövande ger ett lugnt och fokuserat sinne, en stark och rörlig kropp samt framkallar en känsla av helhet och harmoni. Det kan vara till hjälp när det gäller att reducera stress, spänning och obalanser i kroppen. Exempelvis sägs utövandet kunna leda till bättre blodcirkulation, ökad ämnesomsättning samt bättre matsmältning med mera. Poweryoga är en träningsform som kan passa de flesta människor, grundregeln är att lära sig lyssna till kroppen och till dagsformen. Det bygger på att utvecklas i sin egen takt, utifrån de individuella förutsättningarna.

Jag är diplomerad poweryogainstruktör och har lett yogaklasser sedan 2007. Yoga är för mig ett värdefullt redskap gällande att kunna träna min kropp samtidigt som jag laddar upp min mentala och själsliga energi. Det är underbart att få guida människor till att med hjälp av denna träningsform komma i kontakt med både kropp och själ. Att lättare kunna slappna av samt minska på stress och spänningar i kroppen.

Frigörande dans

Musik. Rytmer. Rörelseglädje!

Få chansen till att upptäcka din egen dans! Följ med på en spännande resa genom de sju rörelserytmerna. Frigörande dans är en motionsform för både kropp och själ. Den innehåller inga bestämda steg utan lockar fram kroppens ursprungliga lust att röra sig. Med inspiration av ledaren dansar du dina steg, på ditt eget sätt. Dansen kan ses som ett verktyg för personligt växande, en meditation i rörelse.

Många upplever att de med hjälp av dansen exempelvis kan:

  • hantera sin känsla av stress genom att slappna av i både kropp och själ
  • uppleva ökad livslust och kreativitet
  • tänka klarare och sätta tydligare gränser
  • komma närmare sitt känsloliv samt våga uttrycka sina äkta känslor i större utsträckning
  • lösa upp eventuella spänningar och obearbetade känslor i kroppen
  • bli mer närvarande i varje stund
  • HA KUL!

I vårt vardagsliv rör vi oss inom starkt begränsade ramar. Vi sitter framför teve, dator, i bilen eller bussen. Dessutom kräver de flesta arbeten i regel inte många varierande rörelser. Detta gör i sin tur att vårt rörelsemönster blir begränsat. I den frigörande dansen lyssnar vi inåt och lockar fram rörelser vi inte brukar göra.

Jag har hållit i frigörande danspass sedan 2003 och är utbildad vid Frigörande Dans Akademin. Vi ledare kallas frigörande dansinspiratörer, just för att vi inte instruerar utan istället inspirerar till dans och rörelseglädje! Frigörande dans är för mig ett sätt att ”landa i mig själv”, att komma i kontakt med min kropp och mina känslor. Att ryckas med av musiken och rytmerna är en underbar känsla! Det är ett privilegium att få leda andra i dansen, förmedla rörelseglädje till en grupp människor!

Om Maria

Maria Nilsson, hälsopedagog. Verksam i Östergötland

Mitt namn är Maria Nilsson och jag är utbildad hälsopedagog, har en fil.kand. från Högskolan i Gävle. Det är en beteendevetenskaplig utbildning med inriktning mot friskvårdsfrågor, livsstilsförändring och hälspedagogik. Som beteendevetare inom detta område vet jag hur viktig helhetssynen på hälsa är. Jag tror att alla vi människor är beroende av att känna oss i någorlunda fysisk, mental och känslomässig balans för att må bra. Samhällets alltmer högt ställda krav på prestation och arbetstempo kan av många upplevas som relativt opåverkbara påfrestningar. Arbete med förebyggande hälsoarbete gällande livsstilsfaktorer kan vara av stor vikt när det gäller att få människor att uppleva sin tillvaro som mer meningsfull, begriplig och hanterbar.

Jag har intresserat mig för olika metoder som faller in under begreppet mindfulness sedan slutet av 1990-talet. Har vidareutbildat mig inom detta område, är idag både frigörande dansinspiratör och poweryogainstruktör. Sedan högskoleexamen år 2000 har jag hunnit arbeta med människor både individuellt och i grupp. Har vana av att leda olika former av motions- och mindfulnesspass, samt av att coacha människor i individuella samtal. Har även undervisat inom olika områden som faller under ämnet friskvård och hälsa samt arrangerat workshops, då till största delen inom frigörande dansområdet.

Kontakt

Kontakta mig på ett sätt som passar dig

Här nedan finner du kontaktuppgifter dit du kan vända dig för anmälan eller mer information kring min verksamhet. Du kan också höra av dig om du har intresse av att jag kommer till ditt företag eller förening, exempelvis för en workshop inom något av mina ämnen. Jag erbjuder kurser eller enstaka tillfällen inom frigörande dans, poweryoga och mindfulness. Jag kan också erbjuda tillfällen, individuellt eller i grupp, då tema hälsa och livsstil berörs. Det är möjligt att kombinera mina olika områden, teori och praktik kan med fördel varvas. Möjlighet att skräddarsy lösningar för just dig och/eller din grupp finns.

Kontaktuppgifter 

Maria Nilsson
Telefon: 0730-630182
Email: info@mariafriskvard.se

  • Fyll i din mailadress (Required)

  • Skriv dina frågor, funderingar eller bokningsförfrågningar nedan (Required)